OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
HALOVÉ JEVY

Parhelický kruh a vedlejší slunce 23. srpna 2004

Místa pozorování Praha, Holešov, Jizerské hory
Datum 23. srpna 2004
Čas pozorování (v SEČ) Praha - 10:30 až 13:30 h.
Holešov - 16:00 až 16:45 h.
Pozorované jevy parhelický kruh, dotykové oblouky malého hala, parhelia, boční slunce (paranthelia), antihelium
Fotoaparát Canon A75,
Kodak Easy Share CX 4200,
Olympus Camedia 2020
Simulace jevů viditelných z Holešova
Simulace parhelického kruhu a 120° vedlejších sluncí (paranthelií) s fotografiemi Patrika Trnčáka. Obloha v Holešově, asi 16:30 h.
K simulaci byl použit program HaloSim, jehož autory jsou Les Cowley a Michael Schroeder (viz stránku Atmospheric Halos).
 
Během dne bylo možné z naší republiky pozorovat na obloze výrazné halové jevy díky vysoké oblačnosti složené z ledových krystalků, která se nasouvala od západu.

Zatím došla pozorování ze třech míst v ČR. V Praze jsem halové jevy zaznamenal mezi 10:30 až 13:30, v Holešově pozoroval Patrik Trnčák mezi 16:00 až 16:45 hodin SEČ, v Jizerských horách Michael Lažan.

K nejnápadněnjším halovým jevům patřily duhově zbarvené dotykové oblouky malého hala, parhelický kruh a vedlejší slunce, která se nacházejí na parhelickém kruhu. Z nich byla pozorovatelná parhelia, chvílemi též paranthelia (boční slunce vzdálená 120° od slunečního disku) a zřejmě i vzácné protislunce (antihelium).
 
horní dotykový oblouk malého hala horní a dolní dotykový oblouk malého hala - složenina parhelický kruh - složenina
 
Na prvním snímku z Prahy je detail horního dotykového oblouku malého hala, který při velké výšce Slunce nad obzorem opisuje malé halo a nejjasnější je v horní a dolní části, kde se hala dotýká (prostřední obrázek). Na třetím obrázku je v horní části bělavý fragment parhelického kruhu.

 
Praha

paranthelium (boční slunce) Boční slunce (paranthelium) - světlá skvrna na parhelickém kruhu (Praha, T. Tržický)

parhelický kruh - složenina Mozaika snímků - část parhelického kruhu
parhelický kruh Část parhelického kruhu
parhelium Dotykový oblouk malého hala
a parhelium
Holešov

paranthelium Boční slunce
(Holešov, P. Trnčák);
popis po kliknutí

antihelium Protislunce(!) na snímku Patrika Trnčáka; popis po kliknutí
antihelium Protislunce zachycené na videozáznamu
parhelium Jasné parhelium s částí parhlelického kruhu
Jizerské hory

horní dotykový oblouk malého hala, parhelický kruh horní dotykový oblouk malého hala, parhelický kruh
(foto Michael Lažan)

Své pozorování z 23. srpna podrobně popisuje Patrik Trnčák v článku na serveru Astronomie.cz.

Výrazné úkazy