OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
HALOVÉ JEVY

Halové jevy 1. ledna 2001 na Třech Studních

Místo pozorování Tři Studně (723 m n. m.), okres Žďár nad Sázavou
Datum 1. 1. 2001
Čas pozorování 9:00 - 10:30 hod. SEČ
Pozorované jevy Parhelia, malé halo, horní dotykový oblouk malého hala
Fotoaparát, film Ohnisková vzdálenost 37 mm, film Agfa 100
simulace úkazu
Simulace halového úkazu.
K simulaci byl použit program HaloSim, jehož autory jsou Les Cowley a Michael Schroeder (viz stránku Atmospheric Halos).
 
Hned první den nového roku přinesl výrazné halové jevy, které pozoroval a fotograficky zachytil Jan Svatoš z Prahy. Úkaz byl pozorován ráno po deváté hodině v obci Tři Studně u rybníka Sykovce. Při teplotě kolem -5°C se v přízemní vrstvě ovzduší vznášely ledové krystalky, které daly vzniknout tomuto jasnému úkazu.

fotografie 1Pozorovat bylo možné malé halo ke kterému ze stran přiléhala jasná vedlejší slunce (parhelia) a v horní části dotykový oblouk. Na prvním snímku, který byl pořízen krátce po 9 hodině lze vidět jasné parhelium, část malého hala a nevýrazný světlý pruh táhnoucí se vodorovně přes sluneční kotouč (část horizontálního kruhu).

fotografie 2Na druhém snímku je dobře vidět část malého hala a výrazné parhelium. O přítomnosti ledových krystalků v přízemní vrstvě atmosféry svědčí viditelnost jednotlivých krystalků na části snímku, který byl naskenován ve velkém rozlišení. Taktéž je dobře patrné, že malé halo se promítá i před terénní útvaryfotografie 3 - to je dobře vidět na třetí fotografii. První tři snímky byly pořízeny po 9 hodině v rozmezí asi 10 minut.
Obrázek vpravo zobrazuje simulaci provedenou programem HALO3. Lom světla v náhodně orientovaných ledových krystalcích ve tvaru šestibokých sloupků přispěl k zobrazení malého hala, přibližně vodorovně orientované šestiboké destičky mají na svědomí jasná parhelia a horní dotykový oblouk lze připsat na vrub šestibokým sloupkům s horizontálně orientovanými hlavními osami.

fotografie 4Čtvrtý a pátý snímek byl pořízen před 9:30 hod. a na obou je vidět též jasný horní dotykový oblouk malého hala.
Výška Slunce dosahovala v době snímání fotografií 8 - 10° nad obzorem.
fotografie 5 Všechny fotografie byly pořízeny fotoaparátem Fujifilm DL-270 zoom super date s expoziční automatikou na film Agfa 100. Použitá ohnisková vzdálenost objektivu byla 37 mm.
 

Výrazné úkazy