OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
HALOVÉ JEVY

Halové jevy v Plzni v únoru 1945

Unikátní svědectví o pozorování halových jevů při náletech v únoru 1945 (zřejmě 13. či 14. 2.) zaslal V. Lahoda.
Zde je jeho e-mail v nezměněné podobě:

 Sent: Thursday, June 01, 2000 9:53 AM
 Subject: halové jevy

 Vážený pane,
 dnes jsem si v IAN přečetl záznam pozorování halových jevů od
 Jeníka Hollana. Potěšilo mne, že sám mám pozorování zřejmě
 naprosto neobvyklého jevu. Je zajímavé, že z mnoha set lidí, kteří
 jej viděli zároveň se mnou, nikdo toto pozorování nezveřejnil
 a snad si je ani neuvědomil. Zřejmě měli jiné starosti: bylo to
 v době velkého náletu na Drážďany, když okolo Plzně letěly
 bombardovací svazy k dalšímu útoku a nikdo nevěděl, zda nebudeme
 dalším cílem. Při útěku do krytu v pivovarských sklepech
 u Světovaru mne zastavil dav a nešlo to dál. Naštěstí to bylo
 v místě dobrého rozhledu.  Najednou jsem zjistil, že je vidět malé
 i velké halo, kompletní periheliální kruh, cirkumzenitální kruh,
 dále úplný polokruh od obzoru přes slunce a zenit až k protějšímu
 obzoru a polokruh na něj kolmý, rovněž přes zenit. Myslím, že
 bylo vidět i slabé halo okolo protislunce, ale to už nevím jistě.
 Bylo to myslím v únoru, slunce bylo nízko, takže malé halo se téměř
 dotýkalo obzoru. Všechny kruhy a polokruhy byly bílé, jasné,
 v místě jejich křížení byly zářící duhové skvrny - paslunce,
 zejména na periheliálním kruhu, ale i jinde. O halových jevech nás
 učili ve škole a něco jsem věděl z literatury, ale nevěděl
 jsem (bylo mi šestnáct), že vidím něco neobvyklého. Možná
 bylo v atmosféře mnoho ledových krystalků z kondenzačních pruhů
 bombardérů (i když ty byly vidět jen na obzoru) nebo z kouře požárů
 v Drážďanech.
 Zdraví Vás
 V. Lahoda

 

Výrazné úkazy v ČR