OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
Optické úkazy v atmosféře

Stav oblohy

35,3°
264,8°   
Slunce 27. června 2022
Východ:3:53  hod. SEČ
Západ:20:13  hod. SEČ

Poloha Slunce v 16:11 h. SEČ
Výška:35,3°
Azimut:264,8°

Maximální výška Slunce je dnes 63,3° nad obzorem (pro 50° s. š., 15° v. d.). Orientačně platí pro celé území ČR.
Pro libovolné datum lze údaje vypočítat na stránce se simulacemi tvaru halových jevů při různé výšce Slunce.
Časové údaje jsou uvedeny v SEČ, o letním čase je třeba přičíst 1 hodinu.