OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
Optické úkazy v atmosféře

Stav oblohy

-29,2°
325°   
Slunce 1. dubna 2020
Východ:5:36  hod. SEČ
Západ:18:32  hod. SEČ

Poloha Slunce v 22:02 h. SEČ
Výška:-29,2°
Azimut:325°

Maximální výška Slunce je dnes 44,8° nad obzorem (pro 50° s. š., 15° v. d.). Orientačně platí pro celé území ČR.
Pro libovolné datum lze údaje vypočítat na stránce se simulacemi tvaru halových jevů při různé výšce Slunce.
Časové údaje jsou uvedeny v SEČ, o letním čase je třeba přičíst 1 hodinu.
 

Notice: Undefined index: $SCRIPT_NAME in /home/sites/ukazy.astro.cz/funkce2014.php on line 1088