OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
Optické úkazy v atmosféře

Stav oblohy

9,8°
256,4°   
Slunce 25. září 2021
Východ:5:51  hod. SEČ
Západ:17:51  hod. SEČ

Poloha Slunce v 16:44 h. SEČ
Výška:9,8°
Azimut:256,4°

Maximální výška Slunce je dnes 39° nad obzorem (pro 50° s. š., 15° v. d.). Orientačně platí pro celé území ČR.
Pro libovolné datum lze údaje vypočítat na stránce se simulacemi tvaru halových jevů při různé výšce Slunce.
Časové údaje jsou uvedeny v SEČ, o letním čase je třeba přičíst 1 hodinu.