OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
Optické úkazy v atmosféře

Stav oblohy

3,3°
   109,8°
Slunce 19. října 2018
Východ:6:28  hod. SEČ
Západ:17:01  hod. SEČ

Poloha Slunce v 6:54 h. SEČ
Výška:3,3°
Azimut:109,8°

Maximální výška Slunce je dnes 30° nad obzorem (pro 50° s. š., 15° v. d.). Orientačně platí pro celé území ČR.
Pro libovolné datum lze údaje vypočítat na stránce se simulacemi tvaru halových jevů při různé výšce Slunce.
Časové údaje jsou uvedeny v SEČ, o letním čase je třeba přičíst 1 hodinu.
 

Notice: Undefined index: $SCRIPT_NAME in /home/sites/ukazy.astro.cz/funkce2014.php on line 1088