OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
Optické úkazy v atmosféře

Stav oblohy

-40,3°
   71,5°
Slunce 21. ledna 2022
Východ:7:47  hod. SEČ
Západ:16:36  hod. SEČ

Poloha Slunce v 03:32 h. SEČ
Výška:-40,3°
Azimut:71,5°

Maximální výška Slunce je dnes 20,2° nad obzorem (pro 50° s. š., 15° v. d.). Orientačně platí pro celé území ČR.
Pro libovolné datum lze údaje vypočítat na stránce se simulacemi tvaru halových jevů při různé výšce Slunce.
Časové údaje jsou uvedeny v SEČ, o letním čase je třeba přičíst 1 hodinu.