OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
HALOVÉ JEVY

Přehled pozorování halových jevů v roce 2004

Statistiku pozorování od pozorovatelů projektu halových jevů HOP za celý rok 2004 zpracoval Patrik Trnčák. Celkem byla zpracována pozorování došlá od 12 pozorovatelů na formulářích (došlo jich 90) a bylo pozorováno celkem 18 různých druhů halových jevů.

Seznam pozorovatelů a počet pozorovaných jevů v roce 2004:
 
Jméno Halové jevy u Slunce Halové jevy u Měsíce Halové jevy celkem
Bartoníček Jan 11 0 11
Jareš Jan 1 0 1
Jůzová Kateřina 0 1 1
Lažan Michael 1 0 1
Maňák Roman 4 4 8
Mocek Jan 4 2 6
Popek Martin 47 14 61
Skřehot Petr 13 0 13
Trnčák Patrik 92 9 101
Tržický Tomáš 58 11 66
Třešňák Milan 2 0 2
Vilášek Martin 10 0 10

 

Statistika jednotlivých halových jevů pozorovaných v roce 2004:
 
Jméno
halo
18°
halo
22° halo 46° halo 18°
parhelia
22°
parhelia
120°
parhelia
parhelický
kruh
cirkumzeni-
tální oblouk
supralate-
rální oblouk
Bartoníček Jan 0 0 6 0 0 13 0 0 4 0
Jareš Jan 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Jůzová
Kateřina
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lažan Michael 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Maňnák Roman 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0
Mocek Jan 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Popek Martin 3 0 37 1 0 40 1 7 9 2
Skřehot Petr 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0
Trnčák Patrik 0 1 99 8 1 50 3 8 19 5
Tržický Tomáš 0 0 44 0 0 18 1 2 5 0
Třešňák Milan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vilášek Martin 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0

Jméno horní
dotykový
oblouk
dolní
dotykový
oblouk
subparhelia spodní
slunce
Parryho
oblouk
Lowitzův
oblouk
Protislunce halový
sloup
Bartoníček Jan 6 2 0 0 0 0 0 0
Jareš Jan 1 1 0 0 0 0 0 0
Jůzová
Kateřina
0 0 0 0 0 0 0 0
Lažan Michael 1 1 0 0 0 0 0 0
Maňnák Roman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mocek Jan 2 0 0 0 0 0 0 0
Popek Martin 21 2 0 0 4 4 1 35
Skřehot Petr 2 0 0 0 0 0 0 1
Trnčák Patrik 17 2 1 1 4 7 1 7
Tržický Tomáš 17 4 0 0 0 0 0 1
Třešňák Milan 0 0 0 0 0 0 0 1
Vilášek Martin 2 0 0 0 1 0 0 1

Halové jevy v ČR 23. srpna 2004
Halové jevy v ČR 13. září 2004
 
Pozorování halových jevů